CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:
Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ – VN​

1. TIỀN HÀNG
Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này Starexpress.com.vn thu hộ cho nhà cung cấp)

2. PHÍ MUA HÀNG
Là phí dịch vụ khách hàng trả cho Starexpress.com.vn để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.

3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, Starexpress.com.vn chỉ đóng vai trò là trung gian thu hộ cho phía shop/ xưởng bên TQ.


4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
Là chi phí chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của Starexpress.vn, phí này Starexpress.vn chỉ thu hộ để trả cho bên vận chuyển.
Bảng giá phí cân nặng từ kho Trung Quốc về kho Hà Nội.

Giá vận chuyển TQ – VN

Khối lượng

Giá/Cân nặng

≤ 5 Kg

25.000đ

5-30 Kg

20.000đ

31-100 Kg

17.000đ

101-300 Kg

15.000đ

301 ≥ 1000 Kg

13.000đ

HÀNG TÍNH KHỐI /M3

2.100.000đ/m3

5. PHÍ DỊCH VỤ : Áp dụng theo bảng phí dưới đây

Bảng giá phí dịch vụ

Đơn hàng trên 0 – 5tr

3%

Đơn hàng trên 5 – 100tr

2%

Đơn hàng >100tr

1%

– Cân nặng tối thiểu để tính phí là 0.5kg.
– Đối với mặt hàng cồng kềnh, có khối lượng nhẹ thể tích lớn phí vận chuyển sẽ được tính theo cần nặng quy đổi.
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao)/ 6000 (đơn vị tính: cm)
Nếu khối lượng > hoặc = trọng lượng quy đổi: Tính giá vận chuyển theo khối lượngNếu khối lượng < trọng lượng quy đổi: Tính giá vận chuyển theo trọng lượng quy đổi
6. PHÍ KHÁC (Phí gia cố, kiểm đếm, đóng kiện gỗ)
A. PHÍ KIỂM ĐẾM.
Là chi phí khách hàng trả cho ​Starexpress.com.vn để sử dụng dịch vụ kiểm đếm, đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu, lỗi. Khi đặt hàng, khách hàng có thể tùy chọn gói dịch vụ này. Bảng phí kiểm đếm chi tiết tại đây:

B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ.
Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cúng có thể tùy trọn sử dụng dịch vụ này.